Uchwały 2016

Uchwała nr XV.78.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:17, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom podległym , warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr XV.77.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:15, autor: Teresa Lech

w sprawie diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zagrodno

Uchwała nr XV.76.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:14, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr XV.75.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:11, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę nr XXVI.197,2012 RAdy Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kominalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XV.74.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:06, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Uchwała nr XV.73.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016r.

data publikacji 2016.02.16 14:03, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych w miejscowości Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.