Uchwały 2016

Uchwała nr XXI.109.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 11:26, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XXI.108.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 11:22, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr XXI.107.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 10:52, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2016r.

data publikacji 2016.08.04 09:03, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XX.105.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2016r.

data publikacji 2016.08.04 09:01, autor: Teresa Lech

w sprawie współdziałania Gminy Zagrodno z innymi organizacjami na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XIX.104.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:35, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XIX.103.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:34, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr XIX.102.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:32, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpotrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr XIX.101.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:30, autor: Tersea Lech

w sprawie przyjęcia “planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno”

Uchwała nr XIX.100.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016r.

data publikacji 2016.07.07 08:28, autor: Teresa Lech

w sprawie terminu, cześtotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi