Uchwały 2016

Uchwała nr XXIV.129.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 10:38, autor: Teresa Lech

w sprawie usług opiekuńczych

Uchwała nr XXIV.128.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

data publikacji 2016.12.28 10:33, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno.

Uchwała nr XXIII.127.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.10 09:54, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.

Uchwała nr XXIII.126.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.10 09:52, autor: Teresa Lech

w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Uchwała nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.10 09:43, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.10 09:36, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXIII.123.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.10 09:28, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała nr XXIII.122.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.09 11:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Uchwała nr XXIII.121.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.09 11:44, autor: Teresa Lech

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Zagrodno.

Uchwała nr XXIII.120.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r.

data publikacji 2016.11.09 11:40, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzania Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno.