Uchwały 2016

Uchwała nr XXII.119.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016r.

data publikacji 2016.10.18 08:50, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja

Uchwała nr XXII.118.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016r.

data publikacji 2016.10.18 08:46, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, na czas nieoznaczony

Uchwała nr XXII.117.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016r.

data publikacji 2016.10.18 08:43, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała nr XXII.116.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016r.

data publikacji 2016.10.18 08:33, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXI.115.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2016r.

data publikacji 2016.10.17 21:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XXI.114.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 21:49, autor: Teresa Lech

w sprawie aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXI.113.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 21:36, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Olszanicy

Uchwała nr XXI.112.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 11:44, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zagrodnie

Uchwała nr XXI.111.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 11:36, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

Uchwała nr XXI.110.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 sierpnia 2016r.

data publikacji 2016.10.17 11:29, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagrodno