Uchwały 2012

Uchwała Nr XVI.140.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 12:51, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XV.139.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2012 r

data publikacji 2012.03.29 08:07, autor: Teresa Lech

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Uniejowicach z VI-cio klasowej na III- klasową

Uchwała Nr XV.138.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2012 r

data publikacji 2012.03.29 08:06, autor: Teresa Lech

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziechowie z VI-cio klasowej na III- klasową.

Uchwała Nr XV.137.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2012 r

data publikacji 2012.03.29 08:05, autor: Teresa Lech

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszanicy z VI-cio klasowej na III- klasową.

Uchwała Nr XV.136.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2012 r

data publikacji 2012.03.29 08:02, autor: Teresa Lech

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brochocinie z VI-cio klasowej na III- klasową.

Uchwała Nr XIV.135.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 lutego 2012 r

data publikacji 2012.02.27 08:04, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XIII.134.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012 r

data publikacji 2012.02.09 10:54, autor: Arkadiusz Przybylski

w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XIII.133.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012 r

data publikacji 2012.02.09 10:51, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr XIII.132.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012 r

data publikacji 2012.02.09 10:47, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej – :Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagrodno ze środków budżetowych Gminy Zagrodno"

Uchwała Nr XIII.131.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2012 r

data publikacji 2012.02.09 10:41, autor: Teresa Lech

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.