Uchwały 2012

Uchwała Nr XXIV.179.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r

data publikacji 2012.11.26 11:45, autor: Teresa Lech

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXIV.178.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r

data publikacji 2012.11.26 11:43, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII.177.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:48, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie

Uchwała Nr XXIII.176.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:46, autor: Teresa Lech

w sprawie podziału Gminy Zagrodno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIII.175.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:44, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia wezwania Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Radziechowie do usunięcia naruszenia prawa 

Uchwała Nr XXIII.174.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:43, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII.173.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:42, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII.172.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:40, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Uchwała Nr XXIII.171.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2012 r

data publikacji 2012.11.12 10:34, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Uchwała Nr XXII.170.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 października 2012 r

data publikacji 2012.10.18 15:17, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012rok