Uchwały 2012

Uchwała Nr XIX.150.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:06, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury _Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie za 2011 rok

Uchwała Nr XIX.149.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012 r

data publikacji 2012.06.25 09:03, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XVIII.148.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2012 r

data publikacji 2012.05.21 13:51, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowzch prowadzonych przez Gminy Zagrodno oraz określenia granic ich  obwodów

Uchwała Nr XVIII.147.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2012 r

data publikacji 2012.05.21 13:46, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminna 2012r.

Uchwała Nr XVII.146.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2012 r

data publikacji 2012.05.07 09:41, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XVI.145.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 13:03, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwiedzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVI.144.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 13:01, autor: Teresa Lech

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVI.143.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 12:59, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2012

Uchwała Nr XVI.142.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 12:58, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XVI.141.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r

data publikacji 2012.04.05 12:54, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno