Uchwały 2012

Uchwała Nr XXI.169.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:08, autor: Teresa Lech

w sprawie podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej

Uchwała Nr XXI.168.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:07, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości

Uchwała Nr XXI.167.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:05, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2012

Uchwała Nr XXI.166.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:04, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XXI.165.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:03, autor: Teresa Lech

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Uchwała Nr XXI.164.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 15:00, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXI.163.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 14:58, autor: Teresa Lech

w sprawie podziału Gminy Zagrodno na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXI.162.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 14:56, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 14:52, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Uchwała Nr XXI.161.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 r

data publikacji 2012.10.11 14:30, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r