Uchwały 2012

Uchwała Nr XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:19, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXVI.188.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:10, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXVI.187.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r

data publikacji 2013.01.07 08:01, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXV.186.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia2012 r

data publikacji 2012.12.20 12:18, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXV.185.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia2012 r

data publikacji 2012.12.20 12:13, autor: Teresa Lech

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXI.166.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XXV.184.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia2012 r

data publikacji 2012.12.20 12:12, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XXV.183.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 grudnia2012 r

data publikacji 2012.12.20 12:09, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXIV.182.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r

data publikacji 2012.11.26 12:14, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXIV.181.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r

data publikacji 2012.11.26 11:54, autor: Teresa Lech

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXIV.180.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2012 r

data publikacji 2012.11.26 11:47, autor: Teresa Lech

w sprawie metody ustyalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności