Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

data publikacji 2015.06.25 15:16, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO
Numer ogłoszenia: 155960 – 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olszanica dz. nr 348, 32/3, 251

data publikacji 2015.06.19 12:07, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olszanica dz. nr 348, 32/3, 251
Numer ogłoszenia: 118950 – 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Wójta Gminy Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego

data publikacji 2015.06.18 13:34, autor: Jerzy Bańka

Wójta Gminy Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN model ŻUK A15B rok produkcji 1974, nr rej. LCX 8056

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY, ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

data publikacji 2015.06.17 14:06, autor: Ewelina Bachmatiuk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO, Numer ogłoszenia: 121724 – 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

OGŁOSZENIE

data publikacji 2015.06.09 08:52, autor: Kamila Kunecka
więcej...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

data publikacji 2015.05.22 12:06, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO
Numer ogłoszenia: 121724 – 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej...