Uchwała nr VI.22.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

data publikacji 2015.04.28 13:42, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr VI.21.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

data publikacji 2015.04.28 13:41, autor: Teresa Lech

w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr VI.20.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

data publikacji 2015.04.28 13:39, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Zagrodno dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i atrystyczne oraz inne osiągnięcia promujące gminę.

Uchwała nr VI.19.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

data publikacji 2015.04.28 13:38, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Uchwała nr V.18.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015 r.

data publikacji 2015.03.26 14:18, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr V.17.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015 r.

data publikacji 2015.03.26 14:15, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r

Uchwała nr V.16.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015 r.

data publikacji 2015.03.26 14:14, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminyym Ośrodku Zadrowia w Zagrodnie

Uchwała nr V.15.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015 r.

data publikacji 2015.03.26 14:10, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których Gmina Zagrodno jest organem prowadzącym

Uchwała nr V.14.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 marca 2015 r.

data publikacji 2015.03.26 14:00, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2015

Uchwała nr IV.13.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2015 r.

data publikacji 2015.01.29 19:50, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015