Uchwała nr XII.52.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:54, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia

Uchwała nr XII.51.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:53, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia rezygnacji ze skłądu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy

Uchwała nr XII.50.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:51, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach

Uchwała nr XII.49.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:49, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Uchwała nr XI.48.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015 r.

data publikacji 2015.09.03 13:33, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Karoliny Bardowskiej na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr XI.47.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015 r.

data publikacji 2015.09.03 13:31, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r

Uchwała nr X.46.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 10:01, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice

Uchwała nr X.45.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 09:59, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice

Uchwała nr X.44.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 09:57, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Zagrodno dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Zagrodno uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uchwała nr X.43.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2015 r.

data publikacji 2015.07.30 09:55, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zagrodno