Uchwała nr IX.32.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:42, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za rok 2014

Uchwała nr IX.31.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:38, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2014 rok

Uchwała nr IX.30.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 czerwca 2015 r.

data publikacji 2015.06.30 11:37, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr VIII.29.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.26 15:16, autor: Teresa Lech

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłtay oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr VIII.28.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.26 15:14, autor: Teresa Lech

w sprawie uzania za uzasadnioną skargę na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr VIII.27.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.26 15:13, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałe w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze incasa

Uchwała nr VIII.26.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.26 15:02, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r

Uchwała nr VII.25.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.12 14:42, autor: Teresa Lech

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno

Uchwała nr VII.24.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 maja 2015 r.

data publikacji 2015.05.12 14:40, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno

Uchwała nr VI.23.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 kwietnia 2015 r.

data publikacji 2015.04.28 13:44, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r