Uchwała nr XIV.62.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:01, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Zagrodno

Uchwała nr XIII.61.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:38, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

Uchwała nr XIII.60.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:37, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr XIII.59.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:36, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIII.58.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:34, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIII.57.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:31, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XIII.56.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r

data publikacji 2015.11.12 12:20, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.

Uchwała nr XII.55.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:57, autor: Teresa Lech

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zagrodno.

Uchwała nr XII.54.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:56, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno

Uchwała nr XII.53.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r

data publikacji 2015.10.08 12:55, autor: Teresa Lech

w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia