Uchwała nr XIV.72.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:56, autor: Teresa Lech

w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:53, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:27, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

Uchwała nr XIV.69.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:24, autor: Teresa Lech

w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XIV.68.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:23, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015r.

Uchwała nr XIV.67.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:19, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała nr XIV.66.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:12, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Uchwała nr XIV.65.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:10, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała nr XIV.64.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:06, autor: Teresa Lech

Zminiająca uchwałę nr XXVI.197.2012 rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XIV.63.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r

data publikacji 2016.01.13 10:04, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Zagrodnie