Uchwały 2014

Uchwała nr XXXIX.276.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:15, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia "programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2013-2016

Uchwała nr XXXIX.275.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:14, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Zagrodno nieruchom,ości położonej w miejscowości Uniejowice

Uchwała nr XXXIX.274.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:10, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 11:08, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała nr XXXIX.272.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 10:58, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

data publikacji 2014.04.10 10:41, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XXXVIII.270.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.

data publikacji 2014.02.10 10:32, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXVIII.269.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.

data publikacji 2014.02.10 10:30, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Uchwała nr XXXVIII.268.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.

data publikacji 2014.02.10 10:28, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę nr XXXV.255.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013r w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny

Uchwała nr XXXVIII.267.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014r.

data publikacji 2014.02.10 10:27, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę Nr XXXVI.257.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku