Uchwały 2014

Uchwała nr XLVII.316.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2014r.

data publikacji 2014.12.04 14:01, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLVII.315.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2014r.

data publikacji 2014.12.04 14:00, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr XLVII.314.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r

Uchwała nr XLVI.313.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:44, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 693/3 obręb Zagrodno

Uchwała nr XLVI.312.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:43, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodnoi dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno

Uchwała nr XLVI.311.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:40, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Zagrodno

Uchwała nr XLVI.310.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:38, autor: Teresa Lech

w sprawie okrślenia wysokości stawek p[odatku od środków transportowych

Uchwała nr XLVI.309.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:37, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLVI.308.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2014r.

data publikacji 2014.12.04 13:35, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r

Uchwała nr XLV.307.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

data publikacji 2014.10.09 13:44, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji porzedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego