Uchwały 2014

Uchwała nr XLII.296.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:11, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Olszanica

Uchwała nr XLII.295.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:09, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr XLII.294.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:07, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr XLII.293.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:05, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XLII.292.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:03, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r

Uchwała nr XLII.291.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:00, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała nr XLII.290.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 11:56, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013

Uchwała nr XLII.289.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 11:55, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2013 rok

Uchwała nr XLII.288.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 11:52, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014r.

data publikacji 2014.05.26 10:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r