Uchwały 2014

Uchwała nr XLV.306.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

data publikacji 2014.10.09 13:43, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XLV.305.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

data publikacji 2014.10.09 13:40, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r.

data publikacji 2014.09.18 14:36, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów

Uchwała nr XLIV.303.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r.

data publikacji 2014.09.18 14:33, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLIII.302.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

data publikacji 2014.08.11 10:36, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytyłu zajęcia pasa drogowego

Uchwała nr XLIII.301.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

data publikacji 2014.08.11 10:31, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członowstwa Gminy Zagrodno w Stowarzyszeniu “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie w okresie programowania 2014-2020

Uchwała nr XLIII.300.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

data publikacji 2014.08.11 10:29, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Olszanicy

Uchwała nr XLIII.299.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2014r.

data publikacji 2014.08.11 10:27, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r.

Uchwała nr XLII.298.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:14, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu

Uchwała nr XLII.297.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

data publikacji 2014.07.07 12:13, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach