Uchwały 2014

Uchwała nr III.10.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.30 11:37, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała nr III.9.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.30 11:34, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno

Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.30 11:30, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Uchwała nr III.7.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.30 11:27, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:56, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia

Uchwała nr II.5.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:55, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy

Uchwała nr II.4.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:54, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:51, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zagrodno oraz ustalenia przedmiotu ich działania

Uchwała nr I.2.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:50, autor: Teresa Lech

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagrodno

Uchwała nr I.1.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2014r.

data publikacji 2014.12.11 12:37, autor: Teresa Lech

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno