Uchwały 2013

Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013

data publikacji 2013.01.28 10:55, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin

Uchwała nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013

data publikacji 2013.01.28 10:52, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie wsi Radziechów

Uchwała nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013 r

data publikacji 2013.01.28 10:45, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Jadwisin i Radziechów

Uchwała nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013 r

data publikacji 2013.01.28 10:36, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Nr XXI.164.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno.

Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013 r

data publikacji 2013.01.28 10:32, autor: Teresa Lech

w sprawie uchylenia uchwały nr XXI.164.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze spcjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2013 r

data publikacji 2013.01.28 10:25, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na rok 2013.