Uchwały 2013

Uchwała nr XXX.225.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:59, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziechowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr XXX.224.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:57, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkołuy Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie  wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr XXX.223.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:50, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brochocinie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała nr XXX.222.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:48, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego "Radzeichów: w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111

Uchwała nr XXX.221.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:46, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów

Uchwała nr XXX.220.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 08:44, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów

Uchwała nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:18, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy

Uchwała nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:16, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2013-2017

Uchwała nr XXIX.217.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:13, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych prezez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXIX.216.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:07, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2013