Uchwały 2013

Uchwała nr XXXV 255.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013r.

data publikacji 2013.12.05 07:49, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny

Uchwała nr XXXV 254.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013r.

data publikacji 2013.12.05 07:46, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XXXV 253.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013r.

data publikacji 2013.12.05 07:44, autor: Teresa Lech

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr XXXIV 252.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 12:05, autor: Teresa Lech

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXIV 251.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 12:04, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu

Uchwała nr XXXIV 250.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 12:02, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIV 249.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 12:01, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIV 248.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 12:00, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Jadwisin i Radziechów

Uchwała nr XXXIV 247.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 11:37, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXIV 246.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

data publikacji 2013.11.14 11:33, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013r