Uchwały 2013

Uchwała nr XXXI.235.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 11:08, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia sieci proponowanych przez Gminę Zagrodno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała nr XXXI.234.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 11:03, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXI.233.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 10:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Uchwała nr XXXI.232.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 10:48, autor: Teresa Lech

w sprawie udzelenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała nr XXXI.231.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 10:39, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Uchwała nr XXXI.230.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 10:38, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2012 rok

Uchwała nr XXXI.229.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 10:36, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała nr XXX.228.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 09:05, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXX.227.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 09:03, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie

Uchwała nr XXX.226.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2013r.

data publikacji 2013.06.03 09:02, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uniejowicach