Uchwały 2013

Uchwała nr XXXIII.245.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

data publikacji 2013.10.10 11:46, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego naekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

Uchwała nr XXXIII.244.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

data publikacji 2013.10.10 11:45, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr XXXIII.243.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

data publikacji 2013.10.10 11:40, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

Uchwała nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013r.

data publikacji 2013.10.10 11:35, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013r.

Uchwała nr XXXII.241.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

data publikacji 2013.07.23 08:52, autor: Teresa Lech

w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXII.240.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

data publikacji 2013.07.23 08:50, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zagrodnie

Uchwała nr XXXII.239.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2013r.

data publikacji 2013.07.23 08:48, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Uchwała nr XXXI.238.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 11:14, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXI.237.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 11:13, autor: Teresa Lech

w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXI.236.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

data publikacji 2013.07.04 11:11, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości