Uchwały 2013

Uchwała nr XXIX.215.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:02, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała nr XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 09:00, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała nr XXIX.213.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 08:58, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu

Uchwała nr XXIX.212.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 08:56, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013r.

data publikacji 2013.04.08 08:48, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Uchwala Nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 lutego 2013

data publikacji 2013.02.21 11:56, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów

Uchwała Nr XXVIII.207.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 lutego 2013 r.

data publikacji 2013.02.21 11:33, autor: Teresa Lech

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała Nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 lutego 2013 r.

data publikacji 2013.02.21 11:30, autor: Teresa Lech

w sprawie zamiaru likwidacj Szkoły Podstawowej w Brochocinie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała Nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 lutego 2013 r.

data publikacji 2013.02.21 11:26, autor: Teresa Lech

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziechowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała Nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 18 lutego 2013 r.

data publikacji 2013.02.21 11:22, autor: Teresa Lech

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Uniejowicach