Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 10:09, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin.

Uchwała Nr XXXI/165/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 10:08, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXI/164/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 10:01, autor: Teresa Lech

w sprawie umorzenia pozyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXXI/163/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 09:52, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXXI/162/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 09:46, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 r.