Uchwały 2010

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 11:06, autor: Teresa Lech

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:53, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:52, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:51, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:50, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:45, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zagrodno oraz ustalenia przedmiotu ich działania

Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:43, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno

Uchwała Nr III/3/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 17 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.23 10:39, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.07 12:20, autor: Teresa Lech

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagrodno

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2010r

data publikacji 2010.12.07 12:18, autor: Teresa Lech

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno