Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 11:40, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2010r

data publikacji 2010.05.13 13:10, autor: Teresa Lech

w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXIII/174/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2010r

data publikacji 2010.05.13 12:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r

Uchwała Nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2010r

data publikacji 2010.05.13 12:48, autor: Teresa Lech

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2009

Uchwała Nr XXXII/172/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010r

data publikacji 2010.04.08 12:59, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXXII/171/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010r

data publikacji 2010.04.08 12:57, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXII/170/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010r

data publikacji 2010.04.08 12:56, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XXXII/169/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010r

data publikacji 2010.04.08 12:54, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 10:14, autor: Teresa Lech

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie

Uchwała Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2010r

data publikacji 2010.02.08 10:12, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastruktura towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin.