Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 10:04, autor: Teresa Lech

w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody – drzewa z rodzaju modrzew i głazu narzutowego

Uchwała Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 10:03, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVII/214/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 10:02, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 10:00, autor: Teresa Lech

w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku

Uchwała Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:59, autor: Teresa Lech

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminą Zagrodno

Uchwała Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:53, autor: Teresa Lech

w sprawie założenia Przedszkola w Zagrodnie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie

Uchwała Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:48, autor: Teresa Lech

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec

Uchwała Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:43, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojciechów

Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:28, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:24, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagrodno