Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXIV/186/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.23 07:47, autor: Teresa Lech

w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Brochocin

Uchwała Nr XXXIV/185/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 12:55, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Śrokowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-1012

Uchwała Nr XXXIV/184/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 12:46, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Grodźcu

Uchwała Nr XXXIV/183/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 12:42, autor: Teresa Lech

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Turystycznych “Zamek Grodziec” w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec

Uchwała Nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 12:26, autor: Teresa Lech

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 12:14, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno, wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

Uchwała Nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 11:57, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających gminie Zagrodno oraz jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XXXIV/179/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 11:52, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 11:49, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminneh instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie za 2009 rok

Uchwała Nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2010r

data publikacji 2010.07.22 11:44, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010