Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:20, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/205/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2010r

data publikacji 2010.11.26 09:11, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r

data publikacji 2010.10.12 11:27, autor: Teresa Lech

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r

data publikacji 2010.10.12 11:26, autor: Teresa Lech

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r

data publikacji 2010.10.12 11:24, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Uchwała Nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r

data publikacji 2010.10.12 11:23, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r

data publikacji 2010.10.12 11:21, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na ;ata 2008-2010

Uchwała Nr XXXV/199/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 9 lipca 2010r

data publikacji 2010.07.23 08:22, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieliletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXXV/198/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 9 lipca 2010r

data publikacji 2010.07.23 08:13, autor: Arkadiusz Przybylski

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXV/197/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 9 lipca 2010r

data publikacji 2010.07.23 08:12, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.