Uchwały 2008

Uchwała Nr XIV/78/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 08:07, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości

Uchwała Nr XIV/77/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 08:04, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.

Uchwała Nr XIV/76/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 08:03, autor: Teresa Lech

w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zagrodnie

Uchwała Nr XIV/75/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 08:01, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Uchwała Nr XIV/74/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2008r

data publikacji 2008.03.17 07:58, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.