Uchwały 2008

Uchwała Nr XVII/98/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 07:49, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.

Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.14 12:00, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla części obrębu wsi Łukaszów

Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.14 11:58, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali oraz udzielonych bonifikat od ceny przy sprzedaży bezprzetargowej

Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:12, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XVI/94/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:07, autor: Teresa Lech

w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2008-2012

Uchwała Nr XVI/93/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:05, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagrodno

Uchwała Nr XVI/92/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:03, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgonienia wartości punktu w złotych dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie

Uchwała Nr XVI/91/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:02, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości punktu w złotych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie

Uchwała Nr XVI/90/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 10:00, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Uchwała Nr XVI/89/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 kwietnia 2008r

data publikacji 2008.05.12 09:59, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r.