Uchwały 2008

Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:12, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Pundyka na działalność Wójta Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:10, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:07, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla części obrębu wsi Łukaszów

więcej...

Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:05, autor: Teresa Lech

zamieniająca uchwałęw sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie wsi Radziechów

więcej...

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:03, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rtegulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:00, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizawanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 13:58, autor: Teresa Lech

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 13:57, autor: Arkadiusz Przybylski

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

więcej...

Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 13:55, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

więcej...

Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 13:48, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008r

więcej...