Uchwały 2008

Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2008r

data publikacji 2008.10.17 13:04, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin”

więcej...

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2008r

data publikacji 2008.10.17 13:02, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno

więcej...

Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2008r

data publikacji 2008.10.17 12:51, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

więcej...

Uchwała Nr XIX/105/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 sierpnia 2008r

data publikacji 2008.08.20 09:04, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bydżetu gminy na 2008r.

Uchwała Nr XVII/104/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:31, autor: Urszula Kindler

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno nieruchomości położonej w obrębie Olszanica

Uchwała Nr XVII/103/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:30, autor: Urszula Kindler

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XVII/102/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:29, autor: Maria Tarnowska

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XVII/101/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:27, autor: Maria Tarnowska

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie za 2007 rok

Uchwała Nr XVII/100/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:26, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Uchwała Nr XVII/99/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2008r

data publikacji 2008.06.05 08:25, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta