Nabór na nowe stanowisko

GIMNAZJUM W ZAGRODNIE 59-516 ZAGRODNO 135 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE ½ ETATU

data publikacji 2013.05.29 13:46, autor: Teresa Janczyszyn

GIMNAZJUM W ZAGRODNIE
59-516 ZAGRODNO 135
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYMIARZE ½ ETATU

Nabór na stanowisko podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury

data publikacji 2013.05.27 12:36, autor: Danuta Kamińska

Nabór na stanowisko podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury

nabór na stanowisko podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury

data publikacji 2013.05.07 11:44, autor: Urszula Kindler

 

URZĄD
GMINY W ZAGRODNIE 59-516
ZAGRODNO 52


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO

 

podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury

   

więcej...

referent ds administracyjno-ekonomicznych SP Olszanicy

data publikacji 2012.09.28 13:37, autor: Arkadiusz Przybylski

Szkoła Podstawowa w Olszanicy
59-516 ZAGRODNO 52

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANICY

Referent ds. administracyjno – ekonomicznych 0,25 etatu

więcej...

Referent ds. administracyjno – ekonomicznych 0,25 etatu

data publikacji 2012.08.16 09:19, autor: Arkadiusz Przybylski

Szkoła Podstawowa w Olszanicy
59-516 ZAGRODNO 52

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANICY

Referent ds. administracyjno – ekonomicznych 0,25 etatu

1. Wymagania niezbędne:

· wykształcenie min. średnie
· staż pracy na stanowisku administracyjnym lub ekonomicznym ( min. 2 lata)

· znajomość programu Płatnik i R2-płatnik w stopniu dobrym

· znajomość przepisów dotyczących zasad naliczania płac, ustawy budżetowej, karty nauczyciela oraz ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy

· nieposzlakowana opinia,
· obywatelstwo polskie,

· niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) prawo jazdy kat. B

b) obsługa komputera w stopniu dobrym

c) znajomość SIO

d) znajomość obsługi urządzeń biurowych np. ksero

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Naliczanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

b) Sporządzanie list plac dla pracowników

c) Terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS w systemie Płatnik

d) Prowadzenie dokumentacji sekretariatu szkoły

e) Cykliczne wprowadzanie informacji do bazy danych SIO

f) Archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą

g) Prowadzenie dokumentacji zatrudnianych pracowników (akta osobowe)

h) Obsługa programu R2-Płatnik
i) Wykonywanie innych czynności administracyjno – ekonomicznych wskazanych przez przełożonych

więcej...

podinspektor ds gospodarki odpadami

data publikacji 2012.07.09 14:29, autor: Arkadiusz Przybylski

Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami (pełny etat)

więcej...