Nabór na nowe stanowisko

GIMNAZJUM W ZAGRODNIE 59-516 ZAGRODNO 135 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE ½ ETATU

data publikacji 2014.09.15 09:26, autor: Teresa Janczyszyn 

GIMNAZJUM
W ZAGRODNIE

59-516
ZAGRODNO 135
OGŁASZA NABÓR

NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

W
WYMIARZE ½ ETATU

 

 

    1. Wymagania
      niezbędne:

Do konkursu może
przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo polskie,
2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,

4) spełnia jeden
z poniższych warunków:

ukończone ekonomiczne studia magisterskie,
ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie
co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończoną
średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i
posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, albo
legitymowanie się wpisem do rejestru biegłych rewidentów na
podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie świadectwa
kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych
przepisów.
5) znajomość zagadnień rachunkowości
budżetowej,
6) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i
ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów
oświatowych i samorządowych,
8) znajomość przepisów
podatkowych,
9) znajomość przepisów płacowych,
10)
znajomość przepisów ZUS,
11) znajomość przepisów
wynikających z Karty Nauczyciela,

12) znajomość przepisów prawo zamówień publicznych,

 

więcej...

Nabór na głównego księgowego w Gimnazjm

data publikacji 2014.03.14 09:57, autor: Teresa Janczyszyn

GIMNAZJUM
W ZAGRODNIE

59-516
ZAGRODNO 135
OGŁASZA NABÓR

NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

W
WYMIARZE ½ ETATU

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE ½ ETATU

data publikacji 2014.03.03 10:07, autor: Teresa Janczyszyn

GIMNAZJUM W ZAGRODNIE

59-516 ZAGRODNO 135

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYMIARZE ½ ETATU

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów

data publikacji 2013.07.15 10:00, autor: Danuta Kamińska

Nabór na nowe stanowisko
URZĄD GMINY ZAGRODNO 59-516 ZAGRODNO 52 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów

więcej...

GIMNAZJUM W ZAGRODNIE 59-516 ZAGRODNO 135 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE ½ ETATU

data publikacji 2013.06.21 13:07, autor: Teresa Janczyszyn

GIMNAZJUM
W ZAGRODNIE


 

59-516
ZAGRODNO 135
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W WYMIARZE ½ ETATU

 

 

więcej...

URZĄD GMINY ZAGRODNO 59-516 ZAGRODNO 52 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów

data publikacji 2013.06.14 13:13, autor: Danuta Kamińska

URZĄD GMINY ZAGRODNO
59-516 ZAGRODNO 52
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
Referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów

więcej...