Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

todo

Budżet 2017

Uchwała RIO II.16.2017

data publikacji 2017.01.26 09:04, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagrodno przedstawionej w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr XXIV.131.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno i uchwale nr XXIV.132.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Uchwała RIO II.15.2017

data publikacji 2017.01.26 09:00, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w uchwale Rady Gminy Zagrodno nr XXIV.132.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Uchwała RIO II.274.2016

data publikacji 2016.12.09 10:53, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała RIO II.273.2016

data publikacji 2016.12.09 10:48, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała RIO II.270.2016

data publikacji 2016.12.09 10:18, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2017 rok

Budżet 2016

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2016

data publikacji 2016.10.26 11:13, autor: Violetta Piętoń

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od 01.01.2016-30.06.2016

data publikacji 2016.07.26 08:09, autor: Violetta Piętoń

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016r.

data publikacji 2016.04.28 10:45, autor: Violetta Piętoń

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016r.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

data publikacji 2016.02.01 13:43, autor: Violetta Piętoń

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Budżet 2015

Uchwała RIO II.276.2014

data publikacji 2014.12.10 09:02, autor: Violetta Piętoń

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015r

Budżet 2014

Sprawozdania i informacje

data publikacji 2014.02.24 08:01, autor: Violetta Piętoń

Sprawozdania

Uchwały RIO

data publikacji 2013.12.05 10:12, autor: Violetta Piętoń

Uchwały rio

Budżet 2013

informacja

data publikacji 2014.05.05 11:45, autor: Violetta Piętoń

Na podstawie art. 37 ust1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości:

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w uchwale Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013rok

data publikacji 2013.05.06 08:43, autor: Violetta Piętoń

Uchwała nr II/123/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zagrodno przedstawionego w uchwale Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013rok

Budżet na 2013 rok

data publikacji 2012.11.30 12:25, autor: Violetta Piętoń

Budżet 2013

Budżet 2012

Informacje o finansach publicznych za 2012 rok

data publikacji 2013.05.09 08:57, autor: Anna Kubuś

Informacje o finansach publicznych za 2012 rok

Sprawozdanie RB-NDS za 2012

data publikacji 2012.05.10 15:11, autor: Violetta Piętoń

Sprawozdanie RB-NDS za I i II i III kwartał 2012

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

data publikacji 2010.05.24 08:20, autor: Violetta Piętoń

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do piublicznej wiadomości:

 

Budżet 2011

wykorzystane środki w 2011 roku

data publikacji 2012.06.11 08:29, autor: Violetta Piętoń

Wykorzystane środki, o których mowa w art5. ust.1 pkt 2 w 2011 roku

budżet na 2011 rok

data publikacji 2010.12.10 11:15, autor: Violetta Piętoń

Uchwała Składu Orzekającego RIO

data publikacji 2010.01.07 13:00, autor: Violetta Piętoń

Uchwała nr II/283/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Uchwała nr II/284/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

Budżet

Budżet gminy na 2010r

data publikacji 2010.01.07 09:07, autor: Violetta Piętoń

Budżet Gminy Zagrodno na 2010r.

Budżet na rok 2009

data publikacji 2008.12.02 08:13, autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

więcej...
więcej...

Budżet na rok 2008

data publikacji 2007.11.26 14:52, autor: administrator portalu

Załączniki

więcej...