Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

todo

Budżet 2017

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2016

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2015

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2014

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2013

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2012

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet 2011

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..

Budżet

Na podstawie art 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości

2010.05.24 08:20,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
wykaz.pdf - wykorzystane środki, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 w 2009r
_wykaz_1.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
wykaz_2.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono ulg z tytułu kupna gruntów w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_3.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono w 2009 roku odroczeń/rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł
wykaz_4.pdf - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w 2009 roku w kwocie przewyższającej 500 zł
zobowiazania_2011.pdf - wykorzystane środki w 2010r
wykaz_osob.pdf - wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono umorzeń w 2010 roku
powrót..