Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

todo

Budżet 2017

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2016

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2015

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2014

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2013

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2012

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet 2011

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..

Budżet

Budżet na rok 2009

2008.12.02 08:13,autor: Violetta Pitętoń

Budżet na rok 2009

Załączniki:
uchwala_216_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
uchwala_217_2008_rio.pdf - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zagrodno na 2009 rok prognozy kwoty długu
110.pdf - uchwała rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
112.pdf - Uchwała Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
Dotacje.pdf - Dotacje i umorzenia w 2008r
powrót..