Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

todo

Budżet 2017

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2016

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2015

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2014

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2013

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2012

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet 2011

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..

Budżet

budżet na 2011 rok

2010.12.10 11:15,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
235_10.pdf - Uchwała nr II/235/2010 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2011r.
236_10.pdf - Uchwała nr II/236/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020
powrót..