Budżet Gminy Zagrodno

Budżet Gminy ogółem: 19 033 347 zł

todo

Budżet 2017

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2016

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2015

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2014

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2013

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2012

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet 2011

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..

Budżet

Budżet na 2013 rok

2012.11.30 12:25,autor: Violetta Piętoń

Załączniki:
uchwala_rio.pdf - Uchwa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zagrodno
nds01_2013.pdf - sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 31 marca 2013
dochody.pdf - Informacja o dochodach i wydatkach i deficycie w 2012 roku
nds.pdf - Sprawozdanie Rb-NDS od początku roku do 30 września 2013
powrót..