Rejestr zmian
Dokument "Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zmieniony dnia: 2016-11-29 08:36:16 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" utworzony dnia: 2016-11-29 08:31:07 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 008 rok produkcji 1989, nr rej. LCX 8413" utworzony dnia: 2016-11-25 09:32:38 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.112.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 listopada 2016 r. " utworzony dnia: 2016-11-25 09:20:46 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO" utworzony dnia: 2016-11-23 13:59:16 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. poboru podatków i opłat " utworzony dnia: 2016-11-21 12:01:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2016 r. " utworzony dnia: 2016-11-17 12:02:48 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.110.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2016 r. " utworzony dnia: 2016-11-17 11:46:28 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.109.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016 r. " utworzony dnia: 2016-11-17 11:36:56 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice" utworzony dnia: 2016-11-17 09:53:17 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 10:10:23 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 10:02:45 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 10:00:52 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 09:59:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " utworzony dnia: 2016-11-15 09:57:02 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 09:51:31 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 09:46:03 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " zmieniony dnia: 2016-11-15 09:44:09 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich " utworzony dnia: 2016-11-15 09:38:11 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.127.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-10 09:57:13 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.126.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-10 09:53:38 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." zmieniony dnia: 2016-11-10 09:47:33 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-10 09:45:02 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-10 09:37:55 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.123.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-10 09:33:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.122.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-09 11:59:20 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.121.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-09 11:47:38 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIII.120.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016r." utworzony dnia: 2016-11-09 11:43:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "22_2016.pdf" zmieniony dnia: 2016-11-08 09:40:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "22_2016.pdf" utworzony dnia: 2016-11-08 09:39:42 przez Arkadiusz Przybylski .