Rejestr zmian
Dokument "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058" zmieniony dnia: 2016-04-18 07:47:55 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058" zmieniony dnia: 2016-04-17 21:30:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058" zmieniony dnia: 2016-04-17 21:27:13 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058" utworzony dnia: 2016-04-17 21:23:59 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611" utworzony dnia: 2016-04-15 15:32:43 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO" zmieniony dnia: 2016-04-15 14:30:00 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO" utworzony dnia: 2016-04-15 14:27:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi_2015.pdf" utworzony dnia: 2016-04-14 13:31:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Przetarg STAR" utworzony dnia: 2016-04-13 08:26:20 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:45:42 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.85.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:42:21 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.84.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:40:26 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.83.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:39:17 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:33:16 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.81.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:31:41 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.80.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:29:57 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XVII.79.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r" utworzony dnia: 2016-04-05 14:21:55 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-przedszkolnego ..." utworzony dnia: 2016-04-04 09:34:31 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-przedszkolnego ..." zmieniony dnia: 2016-04-04 09:29:12 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-przedszkolnego ..." utworzony dnia: 2016-04-04 09:26:25 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie" utworzony dnia: 2016-03-24 19:28:17 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. opłat komunalnych w referacie finansów" utworzony dnia: 2016-03-17 15:04:57 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16.03.2016 r." utworzony dnia: 2016-03-17 11:02:27 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Zarządzenie nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 lutego 2016 r" utworzony dnia: 2016-03-08 14:12:44 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Zarządzenie nr 0050.74.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 lutego 2016 r" utworzony dnia: 2016-03-08 14:11:22 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Zarządzenie nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 lutego 2016 r" utworzony dnia: 2016-03-08 14:08:03 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego" utworzony dnia: 2016-03-03 14:28:37 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016" utworzony dnia: 2016-03-02 11:23:58 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenia z dnia 26 lutego 2016" utworzony dnia: 2016-03-02 11:17:37 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "referent ds. świadczeń wychowawczych " utworzony dnia: 2016-03-01 14:04:42 przez Arkadiusz Przybylski .