Rejestr zmian
Dokument "Świadczenie usługi transportu osobowego na potrzeby Zespołów MACIERZANKA z Wojciechowa i SWOJACY z Zagrodna " utworzony dnia: 2017-01-31 09:14:48 przez Tomasz Sarkowicz .
Dokument "test" utworzony dnia: 2017-01-30 07:53:15 przez Tomasz Sarkowicz .
Dokument "OFERTA W TRYBIE 19 A" utworzony dnia: 2017-01-27 12:04:13 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała RIO II.16.2017" zmieniony dnia: 2017-01-26 09:09:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała RIO II.16.2017" utworzony dnia: 2017-01-26 09:08:48 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała RIO II.15.2017" utworzony dnia: 2017-01-26 09:03:38 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat" zmieniony dnia: 2017-01-25 11:59:24 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat" zmieniony dnia: 2017-01-25 11:57:06 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat" utworzony dnia: 2017-01-25 11:55:09 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "OGŁOSZENIE - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH " utworzony dnia: 2017-01-25 08:01:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Paragraf "" zmieniony dnia: 2017-01-19 11:28:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Paragraf "" utworzony dnia: 2017-01-19 11:27:54 przez Arkadiusz Przybylski .
Strona " Gospodarka komunalna" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:22:48 przez administrator portalu .
Strona " Ochrona Środowiska postanowienia" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:22:28 przez Arkadiusz Przybylski .
Strona " Pozostałe" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:22:07 przez administrator portalu .
Strona " Uchwały 2017" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:19:02 przez Arkadiusz Przybylski .
Strona " Gospodarka komunalna" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:18:44 przez administrator portalu .
Strona " Uchwały 2017" zmieniona dnia: 2017-01-19 11:15:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Strona " Uchwały 2017" utworzona dnia: 2017-01-19 11:10:58 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Uchwała nr XXIV.129.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r." zmieniony dnia: 2017-01-17 12:06:56 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "OGŁOSZENIE" utworzony dnia: 2017-01-16 15:16:23 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.127.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 stycznia 2017 r." utworzony dnia: 2017-01-16 11:48:35 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.126.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 stycznia 2017 r." zmieniony dnia: 2017-01-16 11:45:17 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.126.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 stycznia 2017 r." utworzony dnia: 2017-01-16 11:44:55 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.125.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2017 r." utworzony dnia: 2017-01-16 11:40:57 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2017 r." utworzony dnia: 2017-01-16 11:37:31 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Świadczenie usług pocztowych 2017" zmieniony dnia: 2017-01-16 08:17:05 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Świadczenie usług pocztowych 2017" zmieniony dnia: 2017-01-16 08:15:32 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" zmieniony dnia: 2017-01-13 09:47:31 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" utworzony dnia: 2017-01-12 09:43:43 przez Arkadiusz Przybylski .