Rejestr zmian
Dokument "Ogłoszenie o odwołaniu przetargu" utworzony dnia: 2016-10-04 11:40:03 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "OGŁOSZENIE" utworzony dnia: 2016-09-28 15:05:23 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Wyniki naboru na stanowisko informatyka" utworzony dnia: 2016-09-27 08:29:41 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "informacja" utworzony dnia: 2016-09-26 08:37:50 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "I N F O R M A C J A WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE, " zmieniony dnia: 2016-09-23 10:01:03 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "I N F O R M A C J A WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE, " utworzony dnia: 2016-09-23 10:00:17 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w miejscowości Modlikowice" utworzony dnia: 2016-09-12 13:00:07 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej polożonej w miejscowości Wojciechów" utworzony dnia: 2016-09-12 12:55:01 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej do właścicieli nieruchomości przyległych" utworzony dnia: 2016-09-12 12:47:21 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej do właścicieli nieruchomości przyległych" utworzony dnia: 2016-09-12 12:38:44 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o przetragu ograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej do właścicieli nieruchomości przyległych." utworzony dnia: 2016-09-12 12:34:52 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice, dz. Nr 502" zmieniony dnia: 2016-09-12 12:22:24 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice, dz. Nr 502" zmieniony dnia: 2016-09-12 12:20:04 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi w miejscowości Uniejowice, dz. Nr 502" utworzony dnia: 2016-09-12 12:11:22 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno, dz. nr 294" zmieniony dnia: 2016-09-11 22:35:00 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno, dz. nr 294" utworzony dnia: 2016-09-11 22:30:16 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-09-06 12:09:34 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji" zmieniony dnia: 2016-09-05 09:30:51 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji" zmieniony dnia: 2016-09-05 09:28:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji" zmieniony dnia: 2016-09-05 09:27:14 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji" utworzony dnia: 2016-09-01 15:19:57 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenie z 30 sierpnia 2016 r." utworzony dnia: 2016-08-31 11:49:51 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-30 11:56:32 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "20_2016.pdf" utworzony dnia: 2016-08-30 11:47:10 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno" utworzony dnia: 2016-08-25 09:02:30 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-24 10:46:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 sierpnia 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-22 08:43:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "raport" utworzony dnia: 2016-08-17 12:24:25 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2016 roku" utworzony dnia: 2016-08-16 10:35:12 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ogłoszenie" zmieniony dnia: 2016-08-16 10:19:56 przez Arkadiusz Przybylski .