Rejestr zmian
Dokument "Odpowiedzi na pytania Wykonawców "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" utworzony dnia: 2016-08-05 15:26:20 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2016r. " utworzony dnia: 2016-08-04 09:05:07 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument " Uchwała nr XX.105.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 lipca 2016r. " utworzony dnia: 2016-08-04 09:03:43 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lipca 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-04 08:59:52 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-04 08:58:00 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-04 08:55:39 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-04 08:54:32 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lipca 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-04 08:52:27 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 sierpnia 2016 r. " utworzony dnia: 2016-08-03 08:42:26 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedż na pytanie Wykonawcy dot. Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-08-02 11:43:24 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedż na pytanie Wykonawcy dot. Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" utworzony dnia: 2016-08-02 11:39:52 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "19_2016.pdf" utworzony dnia: 2016-08-02 08:44:56 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "18_2016.pdf" utworzony dnia: 2016-08-02 08:44:42 przez Arkadiusz Przybylski .
Paragraf "Podstawowe dane" zmieniony dnia: 2016-08-01 10:37:19 przez administrator portalu .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-07-28 14:59:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-07-28 10:11:51 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-07-27 15:07:10 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" zmieniony dnia: 2016-07-27 15:05:56 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" utworzony dnia: 2016-07-27 15:04:35 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Dostawa i montaż ulicznych, hybrydowych lamp oświetleniowych w Gminie Zagrodno" utworzony dnia: 2016-07-27 15:01:50 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ogłoszenie" utworzony dnia: 2016-07-27 07:10:06 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od 01.01.2016-30.06.2016" zmieniony dnia: 2016-07-26 08:15:41 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od 01.01.2016-30.06.2016" zmieniony dnia: 2016-07-26 08:14:00 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od 01.01.2016-30.06.2016" utworzony dnia: 2016-07-26 08:11:50 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "OGŁOSZENIE" utworzony dnia: 2016-07-22 12:49:23 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Uniejowice" zmieniony dnia: 2016-07-22 10:53:41 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym n adzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Uniejowice" utworzony dnia: 2016-07-22 10:53:18 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radziechów dz. nr 350" utworzony dnia: 2016-07-21 14:40:27 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "OGŁOSZENIE" utworzony dnia: 2016-07-18 11:39:00 przez Arkadiusz Przybylski .
Dokument "WÓJT GMINY ZAGRODNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie, Zagrodno 181 A 59-516 Zagrodno " utworzony dnia: 2016-07-14 13:03:38 przez Arkadiusz Przybylski .