Uchwały 2009

Uchwała Nr XXIV/131/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2009r

data publikacji 2009.02.17 11:11, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno

Uchwała Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2009r

data publikacji 2009.02.17 11:07, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r

Uchwała Nr XXIV/129/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2009r

data publikacji 2009.02.17 10:30, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżety gminy na 2009r.