Uchwały 2009

Uchwała Nr XXIX/151/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 10:23, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/150/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2009r

data publikacji 2009.10.01 11:17, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2009r

data publikacji 2009.10.01 11:15, autor: Teresa Lech

amieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2009r

data publikacji 2009.10.01 11:13, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 czerwca 2009r

data publikacji 2009.06.09 10:21, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXVII/146/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 czerwca 2009r

data publikacji 2009.06.09 10:20, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

Uchwała Nr XXVII/145/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 czerwca 2009r

data publikacji 2009.06.09 10:18, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie za 2008r.

Uchwała Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 4 czerwca 2009r

data publikacji 2009.06.09 10:15, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2009r

data publikacji 2009.05.12 12:00, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2009r

data publikacji 2009.05.12 11:54, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków